Format Kitap
Barkod 9786051526287
Yayın Tarihi 2017-11-21
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 258
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 160 X 235

Emeği Geçenler :
Yazar   : Volkan Güneş

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunun hukuki niteliğine ilişkin olmak üzere gerek öğretideki görüş ayrılıkları gerekse de Yargıtay içtihatlarındaki farklılıklar uzun yıllardır süregelmektedir. İşverenin sorumluluğunun hukuki niteliğinin kusur sorumluluğu ya da kusursuz sorumluluk olarak belirlenmesi, uygulama birliğinin sağlanarak hukuk güvenliğinin tesisi için önemlidir. Benzeri durumlar için hukuk güvenliğinin tesisinde kullanılabilecek en önemli mekanizmaların başında kanun koyucunun yeni bir düzenleme vazetmesi gelir. Bu bağlamda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu da içeren kanunlaştırma hareketinin, mevcut tartışma üzerindeki etkilerinin incelenmesi zaruridir. Bu çalışmada da amaçlanan, söz konusu tartışmayı, adı geçen kanunlar çerçevesindeki yeni boyutlarıyla ele almaktır.(TANITIM YAZISI)İÇİNDEKİLERGİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUK KAVRAMI

§ 1. Genel Olarak

§ 2. Hukuki Sorumluluğun Türleri

I. Kusur Sorumluluğu

II. Kusursuz SorumlulukİKİNCİ BÖLÜM

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

§ 3. Genel Olarak

§ 4. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu

I. Tanım ve Kapsam

II. Hukuki Dayanağı

A. Genel Olarak

B. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu İş Sözleşmesinin Özelliklerine Dayandıran Görüş

C. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu Borç İlişkisi İçindeki Edim Yükümlülüğüne Dayandıran Görüş

D. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunu Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Koruma Yükümlülüğüne Dayandıran Görüş

E. İşverenin İşçiyi Koruma Borcunun Hukuki Dayanağı Hususundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz

§ 5. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramları

I. Genel Olarak

II. İş Kazası

A. Genel Olarak Kaza Kavramı ve Unsurlarının İş Kazası Bakımından Değerlendirilmesi

B. SSGSSK Anlamında İş Kazası ve SGK'nın Sorumluluğu

C. İSGK Anlamında İş Kazası ve İşverenin Sorumluluğu

D. İş Kazası ile İlgili Yargıtay İçtihatları

1. Ani Olay, Harici Olay, İstenmeyen Olay Unsurları Bakımından İş Kazası

2. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen İş Kazası

a. Genel Olarak

b. İşyeri ve İşyerinden Sayılan Haller Bağlamında Bazı İçtihatlar

c. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen İş Kazası ile İlgili Diğer İçtihatlar

3. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle; Sigortalı Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışıyorsa Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazası

4. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalının, Görevli Olarak İşyeri Dışında Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen İş Kazası

5. Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatı Gereğince Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen İş Kazası

6. Sigortalıların İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Meydana Gelen İş Kazası

7. İlliyet Bağı

III. Meslek Hastalığı

A. SSGSSK Anlamında Meslek Hastalığı ve SGK'nın Sorumluluğu

B. İSGK Anlamında Meslek Hastalığı ve İşverenin Sorumluluğu

C. Meslek Hastalığı ile İlgili Yargıtay İçtihatlarıÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 6. Genel Olarak

§ 7. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında TBK ve İSGK'den Önceki Görüşler

I. Kusur Sorumluluğu Görüşü

II. Kusursuz Sorumluluk Görüşü

§ 8. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında TBK ve İSGK'den Sonraki Görüşler

I. Genel Olarak

II. Kusur Sorumluluğu Görüşü

III. Kusursuz Sorumluluk Görüşü

IV. Diğer Bir Görüş

§ 9. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkında Yargıtay'ın Görüşü

§ 10. Sorumluluğun Hukuki Niteliği Hakkındaki Değerlendirme

I. Genel Olarak İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

II. İşverenin Tehlike Sorumluluğu Bağlamında Kusursuz Sorumluluğu

A. Genel Olarak

B. Tehlike Sorumluluğu

C. Tehlike Sorumluluğunun İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğuna Uyarlanması ve Sorumluluğun Hukuki Niteliği Üzerinde Etkisi

III. İşverenin Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ve İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluk Bağlamında Kusursuz Sorumluluğu

A. Genel Olarak

B. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ve İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluk

C. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Organizasyon Sorumluluğu ile İfa Yardımcısının Fiillerinden Sorumluluğun İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğuna Uyarlanması ve
Sorumluluğun Hukuki Niteliği Üzerinde Etkisi

SONUÇ

devamını oku..
Kategori : Borçlar Hukuku
% 15
indirim
22.95
Liste Fiyatı : 27.00
Kazancınız : 4.05
Miktar :  
Adet

Temin Süresi : 2 Gün
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %15.00 indirim