Sonucu Daralt
Kategori
(x)Ekonomi - Diğer
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret ve Enflasyonun İstihdamsız Büyüme Üzerindeki Etkileri
Ekonomik büyüme hem ülke ekonomisi hem de o ülkedeki hane halklarının yaşam standartlarının yükseltilmesinde çok önemli bir makro ekonomik değişkendir. Literatürden de bilindiği üzere ekonomik büyümenin istihdam artışı sağlaması beklenir. Ancak son yıllarda büyümenin istihdam yaratmaması tartışılmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde, istihdamsız büyüme kavramının ortaya çıkışı, gelişimi, yarattığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerin yanı sıra; Türkiye ekonomisi özelinde dış tica
14.25 TL. 19 TL.
 %  25
Satışın Zorlaştığı Kriz Dönemlerinde Satışta Başarıyı Yakalamak
Yanlış anahtarla hiç bir satışı doğru yapamazsınız. Satışta başarının kapısını açmak için yapılması gereken en doğru davranış doğru anahtarı oluşturmaktır. ................... Satışta başarı; satış ekibindeki her satış danışmanının ürüne uygun doğru satış yöntemini bilmesine ve kullanmasına bağlıdır. Satışta sonucu etkileyen diğer faktörler bundan sonra gelir. Müşterilerin alım gücünün zayıfladığı ve satışların düştüğü ekonomik durgunluğun yaşandığı zor günler satış ağırlıklı çalışan şirketlerin satış yönte
18 TL. 24 TL.
 %  25
Sağlık Lojistiği
Günümüzde giderek artan insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal olarak bölgelerarası, daha geniş çaplı olarak ülkelerarası, iklim, yeraltı, yerüstü zenginlikleri gibi faktörlere dayalı üstünlüklerin takas edilmesi sürecinin en önemli unsuru lojistik faaliyetlerdir. Sağlık lojistiği, sağlıkla ilgili tüm faaliyetlerde, başlangıçtan son işleme kadar kullanılan malzemelerin, ilaçların, ekipmanların tedarik edilmesi, depolanması, talep edilen yere zaman ve maliyet açısından en uygun şekilde ulaştırılmasıdır.
18 TL. 24 TL.
 %  25
Yeni Dünya Düzeninde Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği; Türkiye - Rusya İlişkileri Örneği
Gelecekle ilgili öngörülerde, dünyanın çok daha hızlı değişimlere uğrayacağı ve uluslararası ilişkilerin daha da karmaşık hale geleceği beklenmektedir. Ortaya çıkacak uluslararası yapıda kıtlaşan kaynaklar nedeniyle güç mücadelelerinin artarak devam edeceği, durumsal ve kısa vadeli ittifakların geçerli olacağı ve yaşanacak çatışmalar sonucunda kitlesel göçlerin süreceği düşünülmektedir. Türkiye'nin karmaşık, çatışmalara yakın ve güç mücadelelerinin merkezindeki coğrafyası nedeniyle, uygulayacağı dış politik
162 TL. 216 TL.
 %  15
Herkese Göre Finans
Not: Görsel ve yazılar dağıtım tarihinden 3 ay sonra veri tabanından silinmektedir Bu tarihten sonra kitap görselleri için post@remzi.com.tr adresinden isteyebilirsiniz.
14.45 TL. 17 TL.
 %  30
Tabgaçlar
23 Ağustos 1942'de doğan Pulat Otkan, 1962-1966 yıllarında Ankara Üniversitesi DTCF Sinoloji Bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı. Mezuniyetinden bir yıl sonra Çin'e giderek Taiwan ve Zhengzi üniversitelerinde üç yıl boyunca eğitim gördü. Türkiye'ye dönüşünü müteakiben Türk Tarih Kurumunda ve ardından Ankara Üniversitesi Kütüphanesinde çalıştı. 1973 yılında M.S. IV Yüzyılda Hunların Önderliğinde Çin'de Başlayan Yabancı Kavimler Hareketinin Kültürel, Toplumsal ve Ekonomik Etkileri başlıklı doktora tezini ta
17.5 TL. 25 TL.
 %  25
Arap Baharı Sonrası Körfez Ülkelerinin Ekonomi Politiği
Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta başlayan ve mevcut yönetimlere karşı Arap halklarının ayaklanmasını temsil eden olaylar silsilesi daha sonra 2011 yılında Mısır, Libya ve Suriye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Yemen, Cezayir ve Bahreyn gibi Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına değin uzanmıştır. İlgili olaylar literatüre Arap Baharı (Arab Spring) olarak girmiş ve bu kavram bölgedeki siyasi rejimlere karşı kitlesel ayaklanmaları tanımlamak üzere kullanılagelmiştir. Arap Baharı Dünya tarihi açısından siyasi, politik, eko
15.75 TL. 21 TL.
 %  25
Kimlik ve Kültür Politikaları
Modernleşme sürecinde toplumların ve kültürlerin birbirine benzeşmesi/benzeştirilmesi sürecine yönelik yükselen postmodern tepki özellikle Soğuk Savaş sonrası tüm dünyada karşılık bulmuştur. Uluslaşma sürecinde ortaya çıkan tektipleştirme politikalarına karşı geliştirilen farklı kimliklerin ve kültürlerin taleplerine olumlu yanıt veren politikalar toplumda ilgi görmüştür. Bir dönem tüm dünyada ulusal bütünleşmenin ön koşulu olarak kabul gören asimilasyon politikaları, küreselleşen dünyada farklılıkların bir
33 TL. 44 TL.
 %  25
Fikri Mülkiyet Halklarının Korunması
Bilginin kullanılması sonucu ortaya çıkan ve teknolojik olarak katma değeri yüksek olan ürünler çeşitli araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri neticesinde ortaya çıkmaktadır. Gerçekleştirilen bilimsel, düşünsel ve sanatsal çalışmalar neticesinde elde edilen ürünlerin haklarının korunması ise bu dönemde oldukça önem kazanmış, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutlarda söz konusu hakların korunması maksadı ile çeşitli koruma mekanizmalarına olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu anlamda ortaya çıkan Fikri mül
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
Rekreasyon Yönetiminde Rekreasyon Programının Yönetsel Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Festivaller belirli zaman aralıklarıyla, toplumun kendine has değerlerini kutlamak, anmak veya paylaşmak amacıyla düzenlenen, toplumun sahip olduğu sosyal ve kültürel zenginliklerin sergilendiği etkinliklerdir. Yerel ve toplumsal kültür ögelerinin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasında, toplumdaki sosyal yapının değişmesi ve gelişmesinde bir aktarım aracı vazifesi gören festivallerin büyük bir yeri ve önemi vardır. Kültürel değerleri anma amacı taşıyan festivaller, aynı zamanda bu değerlerin ve ge
33.75 TL. 45 TL.
 %  15
Exit From Economics
Introduction to Economics is the first course that introduces you to the fundamentals of economic reasoning. It involves rationality, mathematics and experience. Today, the notion no longer seems to be convincing. Generally, economics revolves around a central concept called homo economicus which refers to a prototype of a rational, economic human being. In other words, it describes an individual who acts independently and who tries to match limited resources to unlimited needs. Nonetheless, this rational b
54.4 TL. 64 TL.
 %  20
Uluslararası Hukuk ve Ekonomik Kalkınma
Günümüzün küresel sisteminde demokratikleşme, siyasal çoğulculuk ve insan haklarının yaygınlaşması gibi temel olumlu değerler bulunmakla birlikte ekonomik krizler, terörizm, insanlığa karşı işlenen suçlar, kitle imha silahlarının yayılması tehlikesi, sınır ötesi suçlar ve düzensiz göç gibi sorunlar da yer almaktadır. Bu sorunlar uluslararası toplumu giderek daha fazla meşgul etmektedir. Bu çalışma, küresel ekonomik yönetimi sağlayan kurumların yapılarını inceleyerek yeni bir vizyonla uluslararası hukuk ve e
21.6 TL. 27 TL.
 %  25
Yatırım 101; Mevduat ve Dövizden Tahvil ve Hisse Senetlerine, Yatırım Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
KÂRLI BİR YATIRIM PORTFÖYÜ OLUŞTURUN! Geleceğinizi garantiye almak mı istiyorsunuz? Bunu elinizdeki tüm parayı harcayarak yapamazsınız. Ama hemen söyleyelim: Bunu para biriktirerek de yapamazsınız. Yatırım yapmanız gerek. Yatırım, paranızın çalışıp sizin için para kazanması demektir. Böylece birikimleriniz hızla büyür. Yatırım 101 size para biriktirmekle yatırım yapmanın aynı şey olmadığını göstermekle kalmayacak, paranızı işletmenin tüm çağdaş yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Benim ç
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Osmanlı Tarımcısının El Kitabı; Organik Tarımcılar İçin İpuçları
Bu kitap bundan 500 yıl kadar önce Osmanlıca olarak çiftçilere yol göstermek, faydalı olmak amacıyla yazılan ufak bir tarım kitabı esas alınarak hazırlanmıştır Kitapta; hangi topraklara hangi ağaç dikilir, ağaç dikmenin usulleri ve özellikle ay takvimine göre dikim, budamanın çeşitleri, doğru aşılama, tarım zararlıları ile nasıl mücadele edileceği, bitkilere zarar veren iklim ve diğer hastalıklar için neler yapılacağı konularında bilgi verilmektedir. Bu kitapta yazarın çok önem verdiği üzümcülük, bağcılık
16.5 TL. 22 TL.
 %  30
Yöneticilik Mitleri; Patron olmakla ilgili yanlış bilinenler
Daha uzun saatler çalışmanın sizi daha başarılı kılacağı gerçekten doğru mu? Bir yönetici olarak saygı kazanmak için duygularınızı gizlemenize gerçekten gerek var mı? Daha yüksek maaş daima daha iyi performansın önünü gerçekten açar mı? Yöneticilik dünyası modalar, masallar ve sahteliklerle çürüyüp gidiyor. Yöneticilik Mitleri kitabında Cary Cooper ve Stefan Stern sizi, yöneticilik hakkında çokça yazılmış olan en meşhur mitler arasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Yazarlar yanlış varsayımları çürütüyo
24.5 TL. 35 TL.
 %  30
Kalite Ülkesi
Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin mizahı ile 1984'ün karanlığının zekice bir birleşimi! Dünyanın en büyük şirketi ve en iyi algoritması varken ne ters gidebilir ki? Kalite Ülkesi muhteşem bir hiciv. İçinde yaşadığımız dünyanın çarpıklığını gözler önüne sererken, gerçeklerin karşısında ağlamamanız için sizi güldürüyor. -Rob Hart, The Warehouse'un yazarı Bu kitaptan alacağınız zevk, tamamen toplum olarak başımızın ne kadar belada olduğunu düşündüğünüze bağlı. İyi uykular. -Kirkus Kalite Ülkesi'ne hoş geldiniz
22.75 TL. 32.5 TL.
 %  25
Yatırımcı Rehberi
Bir ülkede tasarruflar Dolara, Euro'ya, Frank'a, altına, gümüşe gidiyorsa o ülkede üretim artmaz. Ülkenin içine düştüğü borç sarmalı asla bitmez. Faiz konusunda hassas davranan milyonlarca insanımız döviz ve altına para yatırdığı zaman yabancı ülkelere faizsiz kredi verdiklerini ne yazık ki bilmiyorlar. Dünyada 8 milyar, Türkiye'de ise 82 milyon insan yaşamaktadır. Yani gezegendeki her 100 insanın 1'isi Anadolu'dadır. Ancak bu ülkenin dünya ekonomi pastasından aldığı pay 5 kat az olup yüzde 0,2 düzeyindedir
16.5 TL. 22 TL.
 %  25
Türkiye'de İş Hayatı
Çalışma hayatına giren insanların her biri işbaşı yaptığı işletmeye, aidiyet duygusunu zirvede, daha zihinde programlanmış olarak başlıyor. Bir yandan toplumun, çalıştığı işletmeyle alakalı yorumlarına maruz kalan birey, diğer yandan da iş hayatındaki rakipleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Toplumun iş hayatına bakış açısı, işçilerin patronlara, patronların çalışanlarına bakış açısı, toplumun memur ve esnaflara bakış açısı derken her birey bulunduğu noktayı korumak ya da daha iyiye taşıma seçeneğini ku
12.75 TL. 17 TL.
 %  20
Ekonominin Kısa Tarihi; 2000 Yıllık Ekonomi Düşüncesine En Kısa Giriş
Sürükleyici ve eğlenceli bir ekonomi tarihi. Ekonomist deyip gözardı ettiklerimizin dünyaya yönelik kavrayışımızı nasıl değiştirdiğine şaşıracaksınız. -Tim Harford, Money and the Undercover Economics Ekonomiye yeni başlayanlar için mükemmel bir rehber. Kishtainny'nin Ekonominin Kısa Tarihi, ekonomi hakkında bilmek ve sormak istediğiniz her şeyi ayağınıza getiriyor. -Robert J. Shiller, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi İnsan hayatının en önemli unsurlarından biri olan ekonomiye dair, derin fikirleri kolayca anl
23.2 TL. 29 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1