Sonucu Daralt
Kategori
(x)Felsefe - Düşünce
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Felsefe Tarihi; Antik Yunan
Felsefe tarihinin Yunanlarla başlamasının kültürel bir nedeni var. Batı dünyasının düşünce biçimini şekillendiren Yunan düşüncesidir ve yaklaşık üç bin yıldır nasıl düşündüğümüzü anlamak için Yunanların ne düşündüğünü anlamak zorundayız. Batı düşüncesinin tamamı yanlış olsa bile, nereden geldiğimizi ve ne olduğumuzu anlamamız için o düşünce hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Aksi takdirde öğrencilere Yunan mitolojisini incelemenin bir âlemi olmadığını, çünkü bir yığın hayal ürününden başka bir şey olmadığını
55.2 TL. 69 TL.
 %  15
Gerçek Özgürlük Kaderin Bilgisinin Vücuda Bürünmesiyle Gelir / Kanada; 2500 Yıllık Bilim Felsefesi
Hareket eden her obje, bulunduğu her anda tam da ait olduğu yerdedir. Vaişeşika Ekolü'nün kurucusu olan Kanada, atom teorisini yazılı olarak anlatan ilk yogidir. Kişinin kaderini bulmasının öneminden ve hareketin esiri olan hiçbir ruhun aslında özgür olmayışından bahseden Kanada, özgürlüğe giden yolun, varoluşun en küçük parçasını yani atomu anlamaktan geçtiğini dile getirir. Karma, zaman, hareketin doğası, çekim kuvveti gibi kavramları yorumlayarak, fizik ve ruhu bir araya getiren Kanada'nın bu felsefesi v
12.75 TL. 15 TL.
 %  15
Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar/Lao Tzu; 2500 Yıllık Yol ve Erdem Öğretisi
Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan. 2500 yıl önce kaleme aldığı Tao Te Ching ile Taoizm'in kutsal kitabını yaratan Lao Tzu, Doğu bilgeliğini gizemli satırlarla kalbimize fısıldamıştır. Yaşamın düzeninin oluş ve bozuluştan ibaret olduğunu, hakikatin görünende değil görünmeyende gizlendiğini söyleyen Lao Tzu zıtlıklardan doğan uyuma dikkat çeker. Arzulardan sıyrılarak gerçek yolu bulmayı, teslimiyeti, alçakgönüllülüğü, varoluşun ve doğanın özünü büyülü bir dille anlatan Lao Tzu,
12.75 TL. 15 TL.
 %  15
Kimse Bize Ait Değildir/Rabindranath Tagore; Kendin Olabilme Felsefesi
Sakin sakin otur yüreğim toz kaldırma. Bırak, dünya sana gelecek yolu kendisi bulsun. Nobel ödüllü Hintli yazar, şair, besteci, ressam Rabindranath Tagore, Doğu'nun şarkısını evrenselliğe taşımış bilge bir ozandır. Atatürk'ün kitaplar hediye ettiği, Bülent Ecevit'in şiirlerini Türkçeye çevirdiği, Albert Einstein'dan Mahatma Gandi'ye kadar pek çok düşünürün ilham bulduğu Tagore'un düşünceleri, günümüzün duyarsız dünyasına, insani değerlere sahip çıkmayı, acıyı sevgiye dönüştürmeyi ve umudu hatırlatıyor hâlâ.
12.75 TL. 15 TL.
 %  15
Yalnızca Burjuvazi için Parlayacaksa Güneşi de Söndürürüz / Lev Troçki; Eylemsiz İnanç Ölüdür
Troçki hem siyasal ve askeri bakımdan hem de entelektüel ve kişisel serüveni açısından kuşkusuz çağımızın en ilginç, renkli ve önemli portrelerinden biridir. Yaşamı epik bir roman kahramanını gölgede bırakacak ölçüde gerilimli ve ritmi yüksektir. Rusya'da doğan Lev Troçki, geçen yüzyılda dünya sosyalist hareketinin liderlerinden ve teorisyenlerinden biri oldu. Dahası, devrimci bir eylemci olarak mücadelenin ön saflarındaydı. Rusya'da 1917'de gerçekleşen ve 20 yüzyılı sarsan Ekim Devrimi'nin de liderleri ara
16.15 TL. 19 TL.
 %  25
Eleştiri Nedir?; Kendilik Kültürü
Elinizdeki edisyon Michel Foucault'nun iki konferansını bir araya getirmektedir. Foucault ilk konferansı 27 Mayıs 1978'de Sorbonne'da Fransız Felsefe Cemiyeti huzurunda vermiş, konuşma onun gözetiminde 1990 yılında Eleştiri Nedir? başlığıyla yayımlanmıştır. Diğer konferansıysa, 12 Nisan 1983'te Berkeley, California Üniversitesi'nde Kendilik Kültürü başlığıyla sunulmuştur. İki konferansı ayıran 1978 ile 1984 arasında Foucault'nun düşüncesi önemli bir evrim geçirse de, Kant'ın Was ist Aufklärung? (Aydınlanma
16.5 TL. 22 TL.
 %  20
Kendiliğinden Evrilen Kozmos
Kendiliğinden Evrilen Kozmos, çağdaş teorik fiziğin, bilimsel ilerlemenin kritik bir şekilde Kartezyen felsefenin duruşundan özne-nesne ayrımını aşan fenomenolojik bir duruşa doğru kaydığını gösteriyor. Yazar fenomenolojik felsefenin fikirleri ve çıkarımlarını geniş bir şekilde incelemekte ve pozitivist felsefeyle karşılaştırmakta. Rosen, fenomenolojide, katılımcıların gelişen bir yaşam dünyasında, yaşanmış bir deneyimin dinamik bağlamı olan hermeneutik etkileşimlerinden kaynaklanan bir anlam görüyor. Fenom
25.6 TL. 32 TL.
 %  25
Bir Kedinin Yaşamı ve Felsefi Görüşleri
Bir devrin münevverine sen gel o kadar tesir et ama Türkçede görünürde tek bir kitabın dahi olmasın. Ucundan kopardık. Filozofların tarihini yazmış Fransız düşünür ve tarihçi Hippolyte Taine. Başlarından kedileri eksik etmeyenlere. Birçok filozof ve birçok kedi inceledim. Kedilerin bilgeliği çok daha yüksek.
9 TL. 12 TL.
 %  15
Düşünce Tarihi
Dört bin yıllık düşün, sanat ve bilim tarihinin klasik yapıtları üstüne eleştirel inceleme Başlangıcından günümüze insanoğluna yol gösteren düşünsel iklim... Orhan Hançerlioğlu, insanlığın var ettiği kimi kavramları, akımlar ve yapıtlar temelinde incelerken bilim, sanat ve evrensel düşünce tarihinin dönüm noktalarını oluşturan atılımları eleştirel ama nesnel bir gözle değerlendirmektedir. Yoğun bir emek ürünü olan kitap, insanoğlunun dört bin yıllık düşünsel birikiminin yanı sıra dünyayı anlama, kavrama
40.38 TL. 47.5 TL.
 %  15
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemlerinin mantıksal bir çözümlemesini vermeyi amaçlamaktadır. Kitapta özellikle olgu-teori ilişkisi üzerinde durularak bir yandan matematiğin, öte yandan gözlem ve deneyin bilimdeki yerine açıklık getiriliyor. Cemal Yıldırım, bilimi anlamanın tüm aydınlar için vazgeçilmezliğine değinerek, bilimsel anlayışın, aynı zamanda, her türlü bağnaz ve akıl-dışı öğretilere karşı kişiyi entelektüel bir direnme gücüyle donattığı görüşünü savunuyor.
38.25 TL. 45 TL.
 %  25
101 Filozof 1001 Söz
İnsanlığın, İki Bin Beş Yüz Yıllık Düşün tarihi boyunca nefes alan tüm yüksek ruhlar arasından, şimdiye kadar sarf edilmiş en iyi sözlerin bir koleksiyoner titizliğinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu başucu kitabı, içinde mutlaka hayatınızı değiştirecek güçteki tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz ve daha önce hiç duymadığınız gizemli filozoflara ait büyüleyici sözleri bulacağınız bir eserdir. Bu nadide güzellikteki eserin, neredeyse Yüz esaslı kitap okumaya ya da felsefesi olan Bin film izlemeye eşd
111.75 TL. 149 TL.
 %  25
İon
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve slam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistem
7.5 TL. 10 TL.
 %  30
Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe
Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe
8.4 TL. 12 TL.
 %  25
Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma
Francis Hutcheson, İskoç Aydınlanma Hareketinin kuşkusuz en önemli filozoflarından birisidir. Düşünceleriyle, özellikle David Hume ve Adam Smith üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Hutcheson, Güzellik ve Erdem İdelerimizin Kökeni Üzerine Bir Soruşturma adlı ilk kitabında, Bernard Mandeville'in saldırılarına karşı Shaftesbury'yi savunur ve insan doğasına odaklanır. Thomas Hobbes'un egoizmine ve Samuel Pufendorf'un ödül- ceza görüşüne karşı iyilikseverliği öne sürer. Bu bakımdan eserini, estetik ve ahlaki ye
22.5 TL. 30 TL.
 %  35
Nietzsche İle Yürümek
Yürümek, insan faaliyetleri arasında en faydalı olanıdır. Bu şekilde mekanlarımızı oluşturur ve bütün dünyaya uyum sağlarız. Bu, yinelemenin bir ayağı sürekli diğerinin önüne atmanın gerçekte kişinin anlam ifade edecek bir gelişim göstermesini sağladığının canlı örneğidir. Ebeveynlerin çocuklarının ilk adımlarını kutlamaları tesadüf değildir. İlk ve belki de en büyük adımlar bağımsızlığa işarettir. John Kaag, Nietzsche'nin izinde bir yolculuğa çıktığı Nietzsche ile Yürümek'te kendimiz olmak üzerine sorular
18.85 TL. 29 TL.
 %  25
Zamana Düşüş
İÇERİK TANITIMI: Başkaları zamana düşer; bense zamandan düştüm. Zamanın üzerinde yükselen ebediyetin yerini, onun aşağısında kalan öteki ebediyet alır; o kısır mıntıkada artık ancak tek bir arzu duyulur: Tekrar zamanla bütünleşmek, her ne pahasına olursa olsun ona yükselmek, yerleşilen bir yuva yanılsaması için ondan bir parseli sahiplenmek. Ama zaman kapalıdır, ama zaman erişilmezdir: Bu negatif ebediyet, bu kötü ebediyet de zamana nüfuz etmenin imkânsızlığından ibarettir zaten. Cioran insana, insanlığa, i
16.88 TL. 22.5 TL.
 %  15
Hiç Kimse Görmek İstemeyen Biri Kadar Kör Olamaz/İbni Sina; Çağları Aşan Bir Deha
İbni Sina ya da dünyanın tanıdığı isimle Avicenna... 11 yüzyılda insanlığın cevap aradığı sorulara pozitif bilimci yaklaşımla karşılık vermiş bir felsefeci, eşsiz bir hekim, astronom, matematikçi ve fizikçi. Hayatı boyunca sorular sormuş, nedenlerin peşinden gitmiş, çok okumuş, çok araştırmış, çok incelemeler yapmış bir insanlık incisidir İbni Sina. İnsanlığın emekleme döneminde, taassubun karanlığına düşmeden, akıl ile bilimin ışığında yürüyen tarihin bu en büyük hekimi, başta Müslüman ve Avrupalı felsefec
12.75 TL. 15 TL.
 %  25
Aborizma
Bir prototip insan modeli çizmişler.. Tüketen, düşünmeyen, sorgulamayan.. Duyumsamayan.. Toplum düzeni içinde kaybolan.. Ahlakı ve Dini de buna göre şekillendirmişler.. Ödülüne ; Erdemli demişler.. Cennetlik demişler.. Yurtsever demişler.. Yemezler artık.. Yemezler!
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
Kuantum Felsefesi
Atom altı yapıda meydana gelen bir belirsizliğin varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Ancak belirsizliğin kaynağı hakkında değişik görüşler mevcuttur. Belirsizliğin kaynağı ile ilgili değişik düşünce ve görüşlere yer veren bu kitapta; gerçeklik, bilinç ve madde arasındaki ilişki gibi düşüncelerin felsefi görünümleri hakkında bilgi edinirken; belirsizliğin dünyasındaki fikir gelişimlerini tarihsel olay örgüsü ve deneysel anlatımıyla bizlere sunulmaktadır.
12.75 TL. 17 TL.
 %  15
Bildiğim Bir Şey Var, O da Hiçbir Şey Bilmediğimdir; İnsanın Kendini Keşfetme Felsefesi
Haksız bir ceza yüzünden ölen eski kahramanlarla buluşmak bizim için ne yüce şeydir! Kendi sonumu onların sonuyla karşılaştırmak benim için ne büyük bir mutluluk! Yunan felsefesinin kurucusu, günümüz kişisel gelişim kavramlarının öncüsü Sokrates, insan ve insanca yaşam hakkında konuşan ilk filozof oldu. Bu onu, ilk idam edilen düşünür de yaptı aynı zamanda. Binlerce yıldır tek değişmeyen gerçeğin sözcüsü oldu: İnsan doğasıyla ilgili gerçekleri ortaya koymak dünyanın en tehlikeli işidir. Kimse gerçekte ne ol
12.75 TL. 15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1